Bất động sản | Mua bán - Cho thuê chung cư, đất

Quận Long Biên
Chung cư CT15 Việt Hưng

Quận Long Biên Xem ngay

22 Tr/m2

780

Chung Cư CT19 Việt Hưng

Quận Long Biên Xem ngay

25 Tr/m2

804

CC Him Lam Thạch Bàn 2

Quận Long Biên Xem ngay

19 Tr/m2

1438

 Chung cư New Space

Quận Long Biên Xem ngay

17 Tr/m2

846

Chung cư Ruby 2

Quận Long Biên Xem ngay

20 Tr/m2

2292

CC Eco City Long Biên

Quận Long Biên Xem ngay

24 Tr/m2

1386

Chung Cư Northern Diamond Long Biên

Quận Long Biên Xem ngay

28 Tr/m2

12626