Chung Cư CT19 Việt Hưng

Chung Cư CT19 Việt Hưng

25 Tr/m2

Quận Long Biên

Đăng ký (Đăng ký tham quan)

Tổng quan
Dự án tương tự
Chung cư CT15 Việt Hưng

Quận Long Biên Xem ngay

22 Tr/m2

32451

CC Him Lam Thạch Bàn 2

Quận Long Biên Xem ngay

19 Tr/m2

32451

 Chung cư New Space

Quận Long Biên Xem ngay

17 Tr/m2

32451

Chung cư Ruby 2

Quận Long Biên Xem ngay

20 Tr/m2

32451

CC Eco City Long Biên

Quận Long Biên Xem ngay

24 Tr/m2

32451

Chung Cư Northern Diamond Long Biên

Quận Long Biên Xem ngay

28 Tr/m2

32451